Комп'ютерні мережі

Модульна контрольна робота

В прикріпленному файлі вказівки до виконання роботи

Лабораторна робота 5

Мета заняття: Ознайомитися з основними мережними командами (утилітами) і дослідити особливості їх застосування для діагностики роботи вузлів комп’ютерної мережі та параметрів зв’язку; отримати практичні навички використання утиліт для операцій системного та мережного адміністрування в ОС Windows; дослідити особливості процесів системного та мережного адміністрування робочих станцій Windows-мережі з використанням командного рядка

Лабораторна робота 4

Метою даної практично роботи буде розгортання поштових служб на хостінгу (cPanel)

Лабораторна робота 3

Метою даної лабораторної роботи є отримання навиків налаштування активного мережевого обладнання

Лекція 2. Основи функціонування протоколу TCP/IP (IP-адреса, маска підмережі, основний шлюз; ділення на підмережі за допомогою маски підмережі; введення в IP-маршрутизацію)

Комп'ютери або інші складні мережеві пристрої, приєднані до декількох фізичних мереж, мають декілька IP-адрес — по одній на кожен мережевий інтерфейс. Схема адресації дозволяє проводити одиничну, широкомовну і групову адресацію. Таким чином, виділяють 3 типи IP-адрес

Лекція 1. Завдання та цілі мережевого адміністрування, поняття про мережеві протоколи та служби.

Сучасні корпоративні інформаційні системи за своєю природою завжди є розподіленими системами. Робочі станції користувачів, сервери додатків, сервери баз даних і інші мережеві вузли розподілені по великій території. У крупній компанії офіси і промислові потужності сполучені різними видами комунікацій, що використовують різні технології і мережеві пристрої. Головне завдання мережевого адміністратора — забезпечити надійну, безперебійну, продуктивну і безпечну роботу всієї цієї складної системи

Лабораторна робота 1-2

В даній практичній окреслено види мережевого кабелю типу "витої" пари. Потрібно виготовити і перевірити тестером (можна і між ноутбуками) два види кабелю, прямий і перехрестний

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА. ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ. ПРОТОКОЛ SMTP. ПРОТОКОЛ POP3. ПРОТОКОЛ IMAP

1. Електронна пошта
2 Формат повідомлення
3 Протокол SMTP
4 Протокол POP3
5. Протокол IMAP

протокол FTP

1. Короткий опис протоколу FTP
2. Загальна характеристика FTP зокрема у порівнянні з HTTP-протоколом
3. Система взаємодії компонентів FTP-обміну
4. Програмне забезпечення доступу до FTP

4.1. Програмне забезпечення FTP-клієнта

Протокол HTTP

1. Призначення протоколу

2. Загальна структура

3. HTTP запит

а) Загальні поняття.

б) Строка Статус.

в) Метод запиту