Комп'ютерні мережі лекції

Лекція 2. Основи функціонування протоколу TCP/IP (IP-адреса, маска підмережі, основний шлюз; ділення на підмережі за допомогою маски підмережі; введення в IP-маршрутизацію)

Комп'ютери або інші складні мережеві пристрої, приєднані до декількох фізичних мереж, мають декілька IP-адрес — по одній на кожен мережевий інтерфейс. Схема адресації дозволяє проводити одиничну, широкомовну і групову адресацію. Таким чином, виділяють 3 типи IP-адрес

Лекція 1. Завдання та цілі мережевого адміністрування, поняття про мережеві протоколи та служби.

Сучасні корпоративні інформаційні системи за своєю природою завжди є розподіленими системами. Робочі станції користувачів, сервери додатків, сервери баз даних і інші мережеві вузли розподілені по великій території. У крупній компанії офіси і промислові потужності сполучені різними видами комунікацій, що використовують різні технології і мережеві пристрої. Головне завдання мережевого адміністратора — забезпечити надійну, безперебійну, продуктивну і безпечну роботу всієї цієї складної системи

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА. ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ. ПРОТОКОЛ SMTP. ПРОТОКОЛ POP3. ПРОТОКОЛ IMAP

1. Електронна пошта
2 Формат повідомлення
3 Протокол SMTP
4 Протокол POP3
5. Протокол IMAP

протокол FTP

1. Короткий опис протоколу FTP
2. Загальна характеристика FTP зокрема у порівнянні з HTTP-протоколом
3. Система взаємодії компонентів FTP-обміну
4. Програмне забезпечення доступу до FTP

4.1. Програмне забезпечення FTP-клієнта

Протокол HTTP

1. Призначення протоколу

2. Загальна структура

3. HTTP запит

а) Загальні поняття.

б) Строка Статус.

в) Метод запиту