C# MySQL


Лекція 3. Семестр 2. Експорт данних у Microsoft Word

Іноді для АРМ буде корисно автоматично формувати текстові данні за поданою схемою (шаблоном), але тоді постає проблема друку даних і їх збереження в доступному (досить уживаному) форматі. Для цього ми і будемо використовувати Microsoft Word.

Практична робота 1 Семестр 2

В даній лабораторній роботі ми будемо налагоджувати експорт в ексель. Для прикладу, ми оберемо форму співробітників, де по натиску правої кнопки миші створимо елемент меню, який буде передавати в ексель вміст сітки з даними. Після закінчення цієї інструкції, у Вас буде створений новий клас в просторі імен вашого додатку, який зможе передати вміст любої сітки з даними.

Лекція 2. Семестр 2. Приклади стандартних дій в Ексель

В даній лекції будуть винесені в окремі функції основні операції, які потрібні при переносі даних в ексель. Для зручності можна їх винести в окремий клас, можна їх використовувати як окремі функції в просторі імен вашого додатку. В будь-якому разі метою даної лекції буде висвітлення лише методів роботи з екселем, а не якогось конкретного механізму внутрішньої взаємодії компонентів всередині додатку

Лекція 1. Семестр 2. Використання редактора таблиць Excell

В даній лекції буде описано як перекинути данні таблиці в ексель, це може бути актуально, наприклад, якщо потрібно влаштувати обмін даними між офісами компаній, або просто імпортувати в іншу програму так як файли електронних таблиць екселю є широко поширюваними, та підтримуються багатьма сторонніми розробниками.

Практична робота №6. Семестр 1

В цій практичній роботі ми розберемось яким чином на сітці з даними приховати стовпці з відображення, фізично не видаляючи їх, та, що головніше перейменовувати заголовки полів не порушуючи їх назви. Наприклад: в БД поле має назву «name», у всіх запитах на редагування, видалення та створення -  ми мусимо використовувати «name», але ж користувач має в підписі стовпця бачити щось виду «ПІБ», або «Ім’я»

Практична робота №5. Семестр 1

Для реалізації задуманого нам потрібно буде дві форми – перша буде відображати видані книги (а також видавати нові та редагувати вже видані), друга буде слугувати для вибору читачів, бібліотекарів та книжок для додання нового запису в таблицю inuse. Ми не можемо використовувати випадаючі списки так як книжок, як і клієнтів у бібліотеці, зазвичай, досить багато, тому потрібно реалізувати більш зручний інтерфейс вибору.

Лабораторна 4. Семестр 1. Створення випадаючих списків на базі таблиць

Метою даної практичної роботи буде реалізація випадаючого списку із полями назв та ідентифікаторів з підставної таблиці (візьмемо для прикладу таблицю відділів, підставлення з таблиці посад реалізуйте самостійно)

Лабораторна робота 3. Створення форм-довідників

Метою роботи буде написання додатку для перегляду та редагування довідників. Довідниками вважаються форми на яких відображається і редагується вміст таких таблиць БД: бібліотекарі, читачі, книги, відділи та посади

Лабораторна робота 3. Створення форм-довідників

Метою роботи буде написання додатку для перегляду та редагування довідників. Довідниками вважаються форми на яких відображається і редагується вміст таких таблиць БД: бібліотекарі, читачі, книги, відділи та посади

Лабораторна 2. Семестр 1. Опрацювання таблиці користувачів

На базі першої лабораторної роботи зробити форму обробки таблиці користувачів, тобто забезпечити пошук по імені та телефону користувачів, створити інтерфейс для додання, редагування та видалення даних.

Страницы