Delphi

Приклад табличного редактора в Delphi

Приклад показує один із можливих варіантва реалізації табличного редактора

Лекція 7

Функції дати та часу в Delphi

Для зручності в Delphi є певний набор функції для обробітку дат. Для цього використовуються два модуля SysUtils та DateUtils. SysUtins підключається автоматично, а DateUtils потрібно самостійно додати в розділ оголошення допоміжних модулів. (В розділі Uses потрібно прописати DateUtils)

Функція Date: TDateTime;
Опис: Функція повертає поточну дату у форматі TDateTime.

Tags: 

Лекція 6

Компонента Chart

Розглянемо компонент Chart. Цей компонент дозволяє будувати різні діаграми та графіки, які виглядають дуже ефектно (рис. 1). Компонент Chart має безліч властивостей, методів, подій, так що якщо всі їх розглядати, то цьому довелося б присвятити не одну лекцію. Тому обмежимося розглядом лише основних характеристик Chart. А з рештою ви можете ознайомитися у вбудованій довідці Delphi або просто випробувати їх, експериментуючи здіаграмами.

Tags: 

Лекція 5

WIN32 – компоненти, які є тільки в сімействі Win32 операційних систем. У це сімейство входять Windows 9x, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP.

Tags: 

Лекція 4

Сторінка Additional

У сторінку Additіonal поміщені 18 додаткових компонентів, за допомогою яких можна урізноманітити вид діалогових вікон.

1 BitBtn це також кнопка TButton, але на ній можна розмістити малюнок. Картинка завантажується в кнопку за допомогою властивості Glyph.

Tags: 

Лекція 3

Технологія ООП та її переваги

З розвитком обчислювальної техніки і ускладненні вирішуваних задач виникали різні мови і моделі програмування. Перші компілятори (до них перш за все належить компілятор мови FORTRAN) підтримували процедурну модель програмування, в основі якої лежить використання функцій та процедур. Використовуючи процедурну модель програмування, програмісти могли писати програми довжиною до декількох тисяч рядків.

Наступний етап в розвитку програмування був пов'язаний з переходом до структурної моделі програмування (реалізованої в компіляторах мов ALGOL, Pascal і С). В структурному програмуванні програма розробляється у вигляді сукупності взаємозв'язаних процедур або блоків і тих даних, якими ці процедури або блоки оперують.

Tags: 

Лекція 2

У Delphi існує кілька типів властивостей:

Прості властивості - це ті, значення яких є числами або рядками. Наприклад, властивості Left і Top приймають цілі значення, що визначають положення лівого верхнього кута компонента або форми. Властивості Caption і Name являють собою рядок й визначають заголовок і ім'я компонента або форми.

Перечислювані властивості - це ті, які можуть приймати значення з визначеного набору (списку). Найпростіший приклад - це властивість типу Boolean, що може приймати значення True або False (істинно або ложно). Наприклад властивість Enabled для кнопки Button буде означати, чи може користувач чи не може нажати на неї. Якщо встановлено False, то кнопка стає сірою, недоступною.

Вкладені властивості - це ті, які підтримують вкладені значення (або об'єкти).

Tags: 

Лекція 1

Розвиток обчислювальної техніки і технології програмування спонукав до того, що фірма Borland розробила принципово новий програмний продукт, який отримав назву Delphi. Цей програмний продукт за оцінкою багатьох спеціалістів виявився одним з найважливіших продуктів сучасної комп'ютерної індустрії. Програмісти стверджують, що Delphi робить програмування задоволенням. Назва програмного продукту Delphi походить від назви грецького міста, в якому жив дельфійський оракул.

З використанням Delphi навіть програмісти-початківці, можуть створювати віконні додатки сумісні Windows. Програмні продукти створені на Delphi мають широко спектр застосовуються в інженерних, офісних, наукових галузях.

Tags: