Модульна контрольна робота

В прикріпленному файлі вказівки до виконання роботи

Лабораторна робота 5

Мета заняття: Ознайомитися з основними мережними командами (утилітами) і дослідити особливості їх застосування для діагностики роботи вузлів комп’ютерної мережі та параметрів зв’язку; отримати практичні навички використання утиліт для операцій системного та мережного адміністрування в ОС Windows; дослідити особливості процесів системного та мережного адміністрування робочих станцій Windows-мережі з використанням командного рядка

Лабораторна робота 4

Метою даної практично роботи буде розгортання поштових служб на хостінгу (cPanel)

Лабораторна робота 3

Метою даної лабораторної роботи є отримання навиків налаштування активного мережевого обладнання

Лекція 2. Основи функціонування протоколу TCP/IP (IP-адреса, маска підмережі, основний шлюз; ділення на підмережі за допомогою маски підмережі; введення в IP-маршрутизацію)

Комп'ютери або інші складні мережеві пристрої, приєднані до декількох фізичних мереж, мають декілька IP-адрес — по одній на кожен мережевий інтерфейс. Схема адресації дозволяє проводити одиничну, широкомовну і групову адресацію. Таким чином, виділяють 3 типи IP-адрес

Лекція 1. Завдання та цілі мережевого адміністрування, поняття про мережеві протоколи та служби.

Сучасні корпоративні інформаційні системи за своєю природою завжди є розподіленими системами. Робочі станції користувачів, сервери додатків, сервери баз даних і інші мережеві вузли розподілені по великій території. У крупній компанії офіси і промислові потужності сполучені різними видами комунікацій, що використовують різні технології і мережеві пристрої. Головне завдання мережевого адміністратора — забезпечити надійну, безперебійну, продуктивну і безпечну роботу всієї цієї складної системи

Материал Опубликовано Автор Раздел
ODBC драйвер для х64 бітних платформ. Версія 3.51.30 03.04.2012 admin Софт
Інсталяція модулів та керування користувачами в Drupal 31.03.2012 admin Материалы (WEB-платформы 4 курс)
Практична робота №3 31.03.2012 admin Практичні WEB-програмування (4 курс PHP)
Приклади БР 24.03.2012 admin Приклади бакалаврських робіт
Практична робота 2 23.03.2012 admin Практичні WEB-програмування (4 курс PHP)
Відео початкового налаштування drupal 22.03.2012 admin Материалы (WEB-платформы 4 курс)
Книга PHP 5 19.03.2012 admin Книги
Книга о MySQL 5 19.03.2012 admin Книги
Книга о HTML и CSS 19.03.2012 admin Книги
Карманный справочник по CSS 19.03.2012 admin Книги
Приклад курсової роботи 17.03.2012 admin Метериалы (3 курс mySQL)
Приклад курсової роботи 3-го курсу 17.03.2012 admin Метериалы (3 курс mySQL)
Лекція 2. Огляд мережевих служб DHCP, WINS, RRAS 16.03.2012 admin WEB-платформи (4 курс HTML)
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА. ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ. ПРОТОКОЛ SMTP. ПРОТОКОЛ POP3. ПРОТОКОЛ IMAP 16.03.2012 admin Комп'ютерні мережі, Комп'ютерні мережі лекції, WEB-платформи (4 курс HTML)
протокол FTP 16.03.2012 admin Комп'ютерні мережі, Комп'ютерні мережі лекції, WEB-платформи (4 курс HTML)

Страницы