Модульна контрольна робота

В прикріпленному файлі вказівки до виконання роботи

Лабораторна робота 5

Мета заняття: Ознайомитися з основними мережними командами (утилітами) і дослідити особливості їх застосування для діагностики роботи вузлів комп’ютерної мережі та параметрів зв’язку; отримати практичні навички використання утиліт для операцій системного та мережного адміністрування в ОС Windows; дослідити особливості процесів системного та мережного адміністрування робочих станцій Windows-мережі з використанням командного рядка

Лабораторна робота 4

Метою даної практично роботи буде розгортання поштових служб на хостінгу (cPanel)

Лабораторна робота 3

Метою даної лабораторної роботи є отримання навиків налаштування активного мережевого обладнання

Лекція 2. Основи функціонування протоколу TCP/IP (IP-адреса, маска підмережі, основний шлюз; ділення на підмережі за допомогою маски підмережі; введення в IP-маршрутизацію)

Комп'ютери або інші складні мережеві пристрої, приєднані до декількох фізичних мереж, мають декілька IP-адрес — по одній на кожен мережевий інтерфейс. Схема адресації дозволяє проводити одиничну, широкомовну і групову адресацію. Таким чином, виділяють 3 типи IP-адрес

Лекція 1. Завдання та цілі мережевого адміністрування, поняття про мережеві протоколи та служби.

Сучасні корпоративні інформаційні системи за своєю природою завжди є розподіленими системами. Робочі станції користувачів, сервери додатків, сервери баз даних і інші мережеві вузли розподілені по великій території. У крупній компанії офіси і промислові потужності сполучені різними видами комунікацій, що використовують різні технології і мережеві пристрої. Головне завдання мережевого адміністратора — забезпечити надійну, безперебійну, продуктивну і безпечну роботу всієї цієї складної системи

Материал Опубликовано Автор Раздел
Протокол HTTP 16.03.2012 admin Комп'ютерні мережі, Комп'ютерні мережі лекції, WEB-платформи (4 курс HTML)
Приклад відображення результатів запиту 16.03.2012 admin Практичні WEB-програмування (4 курс PHP)
Встановлення Drupal 16.03.2012 admin Материалы (WEB-платформы 4 курс)
Приклад табличного редактора в Delphi 08.03.2012 admin Delphi
Сервіси FTP, POP3, SMTP 02.03.2012 admin Материалы (WEB-платформы 4 курс)
DNS, DHCP, RRAS 24.02.2012 admin Материалы (WEB-платформы 4 курс)
Вказівки до практичної по створенню збережених процедур 21.02.2012 admin Материалы (4 курс, mySQL)
Вказівки до лабораторної по створенню тригерів 21.02.2012 admin Материалы (4 курс, mySQL)
Практична робота №2 18.02.2012 admin Практичні WEB-програмування (4 курс HTML)
Практична робота №1 18.02.2012 admin Практичні WEB-програмування (4 курс HTML)
Лекція №1 18.02.2012 admin WEB-програмування (4 курс PHP)
Лекция №2 18.02.2012 admin WEB-програмування (4 курс PHP)
Лекція №3 18.02.2012 admin WEB-програмування (4 курс PHP)
Лекція №4 Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування:інкапсуляція, успадкування і поліморфізм Основні поняття ООП 18.02.2012 admin WEB-програмування (4 курс PHP)
Лекція №5. Поглиблення в ООП 18.02.2012 admin WEB-програмування (4 курс PHP)

Страницы