Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/kpaco123/e-helper/includes/menu.inc).

Справочник тегов языка разметки HTML

Тег или понятие языка HTMLсортировать по возрастанию Начало описания (пройдите по ссылке для полного просмотра)
Фрейми

Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини.

Кожен фрейм може мати такі властивості:

Форматування тексту

 

Розмітка, яка створюється за допомогою мови HTML, дозволяє організовувати текст у логічні, легко зрозумілі розділи або застосовувати до нього специфічний формат. Теги форматування дозволяють визначити такі елементи:

Управління кольором елементів таблиці

 

Атрибути управління кольором :BORDERCOLOR – колір рамки і BGCOLOR – колір фону, використовуються для тегів : <TABLE>, <TR>, <TH>, <TD>. Відповідно областю їх дії може бути вся таблиця, рядок або окрема комірка.

Текст, який рухається

 

Управляти появою і рухом тексту дозволяє тег <MARQUEE>

Приклад:

<MARQUEE>Приклад тексту, який рухається</MARQUEE>

Теги стильового виділення тексту

 

Фізичні стилі – це реальні атрибути шрифту, такі, як курсив або жирне виділення.

Тег Значення

<I>.....</I> курсив (ITALIC)

Теги НТМL-документів

Теги НТМL-документів в основному є простими і зрозумілими для використання, оскільки вони створені за допомогою загальновживаних слів англійської мови, зрозумілих скорочень і позначень.

Табличні теги мови HTML

Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі.

Структура HTML-документа

Структурні теги HTML-документа визначають початок і закінчення різних частин документа. Хоча багато браузерів правильно інтерпретують документ і без них, правила вимагають, щоб структурні теги були включені до документа.

Стилі заголовків

Основні стилі заголовків

<Hn>…</Hn>, де n – номер стилю від 1 до 6 - виділяє текст різними стилями

ПРИКЛАД

 

Створення маркованого списку із графічними маркерами

 

При необхідності для створення маркованого списку можна створити свої власні графічні зображення для використання їх як маркерів.

ПРИКЛАД

Файл у форматі HTML:

Списки

Списки реалізують зручну можливість представлення інформації в документах.

Елементи списків всіх типів мають відступ від лівої межі екрана.

Спеціальні символи

Спеціальні символи використовуються для відображення елементів математичних символів (наприклад: &frac34 це 3/4), рідкісних символів

національних алфавітів і загальноприйнятих символів (&copy; - це ©, &reg; -

Розмір шрифту

 

Основний розмір шрифту завжди дорівнює 3, якщо він не змінений тегом

<BASEFONT=n>, де n=1-7.

Приклад застосування <МЕТА>-тегів:

 

META NAME="Description" CONTENT="FAQ about Ukraine at BRAMA">

Коментарі

Коментарі і спеціальні символи

Для додавання коментарів у HTML–документи використовується контейнер <!- текст коментаря ->.

Приклад:

Колір фону і тексту

Колір фону і тексту може задаватись шістнадцятковими значеннями RRGGBB (Red, Green, Blue) червоного, зеленого і синього кольорів відповідно або позначеннями кольорів англійською мовою.

Колір абзацу

Для зміни кольору абзацу або будь-якого слова в тексті можна скористатись атрибутом COLOR тега <FONT>… </FONT>:

<FONT COLOR=#FF0000>

або

Графічне зображення як фон

 

При необхідності можна використати зображення (графічний файл) як фон для сторінки. Зображення, використане як фон, мозаїкою, багаторазово повторюється в робочому вікні і заповнює його.

Графічні зображення

 

Графічні зображення, які демонструються на Web-сторінках, зберігаються в окремих файлах. Для вставлення зображення на сторінку використовують тег <IMG SRC=”URL”>, де URL – адреса файлу, який містить графічні дані.

Горизонтальні лінії

 

Горизонтальні лінії є простим способом поділу великих текстів або виділення частини документа.

Гіпертекстове посилання

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.

Формат адресного вказівника:

<A HREF= “URL”>текст вказівника</A>

Атрибути тегу <BODY>

Атрибути тегу <BODY>

BGCOLOR Задає колір фону

TEXT Задає колір тексту

<ТТ>

<ТТ>... </TТ> телетайп

<МЕТА>

Приклад застосування <МЕТА>-тегів:

META NAME="Description" CONTENT="FAQ about Ukraine at BRAMA">

<UL>

Маркований список <UL>…</UL> <LI>…</LI> - елемент списку

Атрибут START дозволяє задавати початкове значення для нумерації (за замовчуванням START=1, але можна вказати будь-яке додатне число).

<U>

<U>. ..</U> підкреслений

<TR>

Теги для побудови таблиці

 

Тег

<TITLE>

Назва документа

<TITLE>… </TITLE> - назва документа, яка відображається в рядку заголовка Internet Explorer.

<TH>

Для створення заголовків стовпчиків таблиць використовуються теги <TH> і </TH>, текст в яких автоматично виводиться жирним шрифтом з вирівнюванням по центру.

<TEXTAREA>

<TEXTAREA>…</TEXTAREA> Текстове поле введення.

Теги <TEXTAREA>, <SELECT>, <INPUT> повинні бути визначені всередині пари тегів <FORM>….</FORM>.

<TD>

Комірка, яка містить елемент даних, задається парою тегів <TD> і </TD>.

Теги для побудови таблиці

 

<TABLE>

Для створення таблиці використовують тег <TABLE> і відповідний йому закриваючий тег </TABLE>. Між ними розташовані всі теги, необхідні для створення таблиці.

<SUP>

< SUP >... </ SUР > надрядкові символи

<SUB>

< SUB >...</ SUB > підрядкові символи

<SMALL>

< SMALL >...</ SMALL > зменшений шрифт

<SELECT>

Меню у формах створюється за допомогою використання конвеєрного тега <SELECT>…<OPTIONS>…</SELECT>

Синтаксис тега такий:

<SELECT NAME =”Name” [SIZE=”Size”] [MULTIPLE]>

<S>

<S>...</S> перекреслений текст

<P>

Тег управління абзацом

Початок абзацу

<P>…</P> - позначає початок і кінець нового абзацу.

Атрибути тега <P>

<OPTIONS>

Меню у формах створюється за допомогою використання конвеєрного тега <SELECT>…<OPTIONS>…</SELECT>

Синтаксис тега такий:

<OL>

Нумерований список <OL>…</OL> <LI>…</LI> - елемент списку

<MARQUEE>

Управляти появою і рухом тексту дозволяє тег <MARQUEE>

Приклад:

<MARQUEE>Приклад тексту, який рухається</MARQUEE>

<LI>

Нумерований список <OL>…</OL> <LI>…</LI> - елемент списку

<LI>

Маркований список <UL>…</UL> <LI>…</LI> - елемент списку

Атрибут START дозволяє задавати початкове значення для нумерації (за замовчуванням START=1, але можна вказати будь-яке додатне число).

<INPUT>

<INPUT>…</INPUT> Кнопки команд

Теги <TEXTAREA>, <SELECT>, <INPUT> повинні бути визначені всередині пари тегів <FORM>….</FORM>.

<IMG>

Для вставлення зображення на сторінку використовують тег <IMG SRC=”URL”>, де URL – адреса файлу, який містить графічні дані.

<I>

<I>.....</I> курсив (ITALIC)

<HTML>

Позначення HTML-документа

<HTML>… < /HTML> - включають в себе всі інші теги HTML і весь інформаційний зміст документа.

< HTML> розташовується у першому рядку документа;

<HR>

Для розміщення горизонтальної лінії використовується тег <HR> (Horizontal Rule). Internet Explorer підтримує різні атрибути тега <HR>, які дозволяють управляти розміром, товщиною, вирівнюванням, кольором і виглядом тіні від лінії.

<Hn>

<Hn>…</Hn>, де n – номер стилю від 1 до 6 - виділяє текст різними стилями

ПРИКЛАД Файл у форматі HTML:

<HTML>

<HEAD>

Заголовок документа

<HEAD>… </HEAD> - містить інформацію про документ.

<FRAMESET>

Фрейм-документ є специфічним видом HTML-документа, оскільки не містить елемента BODY і, відповідно, будь-якого змістового навантаження. Він описує тільки фрейми, які будуть містити інформацію.

<FRAME>

Для вміщення змісту в фрейми, які утворились в результаті поділу, використовується тег <FRAME>... </FRAME>. Важливим атрибутом цього тега є атрибут SRC, який сповіщає URL документа, який необхідно завантажити у фрейм.

<FORM>

<FORM>….</FORM> Визначає початок і кінець форми, як і куди буде відправлено інформацію, вказану в ній.

Атрибути тега <FORM>

ACTION Визначає адресу URL, за якою надсилається введена інформація

<FONT>

ара тегів <FONT>…</FONT> дозволяє задавати розмір, колір і гарнітуру тексту, що міститься між цими тегами

Атрибути тегу <FONT>1:

 

<CITE>

<CITE>….</CITE> - розмічає текст як цитату, як правило, курсивом.

<CAPTION>

Теги для побудови таблиці

 

Тег

<BR>

Тег управління переходом на новий рядок

Тег <BR> - розпочинає новий рядок тексту в межах поточного абзацу. Примусове переведення рядка використовується для того, щоб порушити стандартний порядок відображення тексту.

<BODY>

Тіло документа

<BODY>…</BODY> - тіло документа містить весь текст з інформацією і всі теги HTML, які використовуються для форматування тексту.

<BLOCKQUOTE>

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE> - дозволяє розміщувати текст на рівній відстані від меж екрану і створювати відступи ліворуч і праворуч.

<BIG>

<BIG>... </ BIG > збільшений шрифт

<BASEFONT>

Основний розмір шрифту завжди дорівнює 3, якщо він не змінений тегом

<BASEFONT=n>, де n=1-7.

<B>

<B>...</B> жирний шрифт (ВОLD)

<ACRONYM>

Для пояснення змісту терміна при наведенні на нього мишкою використовується тег:

<ACRONYM title=”пояснювальний текст”> Термін </ACRONYM>

ПРИКЛАД

<A HREF= “URL”>

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.

Формат адресного вказівника:

<A HREF= “URL”>текст вказівника</A>