Справочник сетевых служб, протоколов

Имя функции или название понятиясортировать по убыванию Начало описание (пройдите по ссылке для полного просмота)
Віртуальні приватні мережі

 

Віртуальні приватні мережі (Virtual Private Networks) — технологія створення захищених підключень між комп'ютерами, підключеними до публічних мереж (наприклад, до мережі Інтернет).

Використання служби RADIUS

 

Служба RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) є проміжною ланкою між сервером віддаленого доступу (який в даному випадку називають клієнтом RADIUS) і службою каталогів в корпоративній мережі. Сервер RADIUS дозволяє вирішити два основні завдання:

Налаштування DHCP-клієнтів

 

Клієнтом DHCP може бути практично будь-який мережевий пристрій, налаштований на автоматичне отримання IP-адреса. З операційних систем корпорації Microsoft клієнтом DHCP можуть бути всі системи, що мають стек TCP/IP (аж до системи MS-DOS).

Клієнти посилають запит на оренду IP-адреси при своєму першому завантаженні, при зміні настройки отримання IP-адреси із статичної на динамічну, а також за допомогою команд ipconfig /release (звільнення орендованої IP-адреси) і ipconfig /renew (запит на нову оренду).

Налаштування клієнта WINS

 

Налаштування мережевих комп'ютерів для використання ними сервера WINS необхідно у Властивостях протоколу TCP/IP на закладці "WINS" вказати IP-адреси використовуваних в мережі WINS-серверів (для вузлів із статичними IP-адресами; рис. 13) або додати необхідні параметри у властивостях відповідної області сервера DHCP (для вузлів з динамічними IP-адресами).

Проглядання записів, зареєстрованих в БД сервера WINS

 

Для проглядання записів, що зберігаються в БД WINS-сервера, необхідно відкрити консоль управління WINS, розкрити в консолі вузол, що відноситься до даного сервера, клацнути правою кнопкою миші на розділі "Активні реєстрації" і вибрати "Відобразити записи" (рис. 14):

Простір імен NETBIOS

 

Імена NETBIOS не утворюють ніякої ієрархії в своєму просторі, це простій лінійний список імен комп'ютерів. Імена комп'ютерів складаються з 15 видимих символів плюс 16-й службовий символ. Якщо видимих символів менше 15, то символи, що залишилися, заповнюються нулями (не символ нуля, а байт, що складається з двійкових нулів). 16-й символ відповідає службі, що працює на комп'ютері з даним ім'ям.

Проглянути список імен NETBIOS, які є на даному комп'ютері, можна за допомогою команди "Nbtstat – n".

протокол FTP

1. Короткий опис протоколу FTP

2. Загальна характеристика FTP зокрема у порівнянні з HTTP-протоколом

3. Система взаємодії компонентів FTP-обміну

4. Програмне забезпечення доступу до FTP

4.1. Програмне забезпечення FTP-клієнта

4.1.1. Основний порядок дій при роботі з FTP-клієнтами

4.2. Програмне забезпечення FTP-серверів

4.3. Загальнодоступна (“анонімна”) та приватна служба FTP

5. Режими обміну даними

5.1. Передача файлів різних типів

6. Пошук файлів на FTP-серверах

6.1. Пошук файлів за допомогою системи Archie

Протокол HTTP

 

1. Призначення протоколу

2. Загальна структура

3. HTTP запит

а) Загальні поняття.

б) Строка Статус.

в) Метод запиту

г) Поля Заголовк-Запиту.

4. HTTP відповідь.

а) Структура відповіді.

б) Рядок Статус.

в) Статус-Код і пояснення до нього.

г) Поля заголовка відповіді

5. Зміст Запиту і Зміст Відповіді

а) Загальні поняття

б) Поля Заголовок-Змісту

Протокол IMAP

 

 

Протокол IMAP4 (Internet Message Access Protocol) дозволяє клієнтам діставати доступ і маніпулювати повідомленнями електронної пошти на сервері. Був розроблений для заміни POP3.

Порт за замовчанням - 143.

У відмінності від POP3 - дозволяє клієнтові маніпулювати повідомленнями на сервері.

Перший запропонований стандарт - RFC1730 (J. Myers December 1994)

Протокол POP3

 

 

Post Office Protocol (POP) - протокол доставки пошти користувачеві з його поштової скриньки поштового сервера РОР. Коли пошта прийшла на сервер (по SMTP), вона розкладається по поштових скриньках. Щоб забрати пошту із скриньки потрібний POP.

Протокол SMTP

 

Перший стандарт - RFC0788 (Simple Mail Transfer Protocol J. Postel Nov-01- 1981).

Остання версія - RFC2821 (Simple Mail Transfer Protocol J. Klensin, Ed. April 2001).

Simple Mail Transfer Protocol - протокол високого рівня, використовується для відправки пошти, як клієнтом на сервер, так і сервером на інший сервер.

Порт за умовчанням - 25.

Процес розіменовки в просторі NETBIOS

 

Коли один комп'ютер намагається використовувати ресурси, що надаються іншим комп'ютером через інтерфейс NETBIOS поверх протоколу TCP/IP, то перший комп'ютер, званий клієнтом, спочатку повинен визначити IP-адрес другого комп'ютера, званого сервером, по імені цього комп'ютера. Це може бути зроблено одним з трьох способів:

Реплікація WINS-серверів

У великих мережах для розподілу навантаження по реєстрації і з’ясування NetBIOS-імен необхідно використовувати декілька серверів WINS (рекомендації Microsoft — один WINS-сервер на кожних 10000 мережевих вузлів). При цьому одна частина клієнтів буде налаштована на реєстрацію і звернення для визначення імен на один WINS-сервер, інша частина — на другий сервер і так далі

Сервер електронної пошти

 (Sendmail, MS Exchange ...) обробляє повідомлення

(сортує) і відправляє локальному адресатові або віддаленому серверу (поштовому відділенню).

Електронна пошта багато в чому схожа на звичайну поштову службу.

 

 

Служба DHCP

 

Служба DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — це одна із служб підтримки протоколу TCP/IP, розроблена для спрощення адміністрування IP-мережі за рахунок використання спеціально налаштованого сервера для централізованого управління IP-адресами і іншими параметрами протоколу TCP/IP. Сервер DHCP позбавляє адміністратора від необхідності ручного виконання таких операцій, як:

Служба RRAS

 

Служба RRAS (Routing and Remote Access Service, Служба Маршрутизації і Віддаленого Доступу) — служба системи Windows Server, що дозволяє вирішувати наступні завдання:

Служба WINS

Служба WINS (Windows Internet Name Service) виконує завдання, аналогічні завданням служби DNS, — динамічна реєстрація імен комп'ютерів і інших мережевих вузлів і їх IP-адрес в БД сервера WINS і розіменовує імена комп'ютерів в IP-адреса. Головна відмінність в тому, що WINS функціонує в абсолютно іншому просторі імен, т.е. просторі імен NETBIOS

Технології віртуальних приватних мереж

Для створення віртуальних приватних мереж в системах сімейства Windows використовуються два різні протоколи — PPTP розробки корпорації Microsoft (Point-to-Point Tunneling Protocol) і L2TP, що об'єднав кращі риси протоколів PPTP і L2F компанії Cisco (Level 2 Tunneling Protocol). Основний принцип роботи обох протоколів полягає в тому, що вони створюють захищений "тунель" між користувачем і корпоративною мережею або між двома підмережами.

Установка і авторизація сервера DHCP

 

Установка служби DHCP виконується так само, як і установка будь-якої іншої компоненти Windows Server: "Пуск" — "Панель управління" — "Установки і видалення програм" — "Установки компонентів Windows" — "Мережеві служби" — кнопка "Склад" — вибрати пункт "DHCP" — кнопки "ОК", "Далі" і "Готово" (якщо буде потрібно, то вказати шлях до інсталяційного диску системи).

Установка і первинне налаштування служби RRAS

 

Службу RRAS не потрібно додавати через вікно додавання Компонент Windows. Ця служба встановлюється при установці системи, але за замовчанням вона відключена. Її необхідно включити і налаштувати.

Установка служби WINS

 

Установка служби WINS виконується по тій же схемі, що і установка служби DHCP: "Пуск" — "Панель управління" — "Установки і видалення програм" — "Установки компонентів Windows" — "Мережеві служби" — кнопка "Склад" — вибрати пункт "WINS" — кнопки "ОК", "Далі" і "Готово" (якщо буде потрібно, то вказати шлях до дистрибутива системи).

Формат повідомлення електронної пошти

 

 

Перший стандарт - RFC0724 (Proposed official standard for the format of ARPA Network messages D. Crocker, K.T. Pogran, J. Vittal, D.A. Henderson May-12-1977).

Остання версія - RFC2822 (Internet Message Format P. Resnick, Ed. April 2001).

Текстова (ASCII) інформація може передаватися, як є.