ODBC драйвер для х64 бітних платформ. Версія 3.51.30

Драйвер для 64 бітних платформ, через нього лелфі з'єднується з mySQL.

Таксономия: