Оператори присвоювання

 

 

Позначення

Назва

Опис

Приклад

=

Присвоєння

Змінній ліворуч від оператора буде присвоєне значення, отримане в результаті виконання яких-небудь операцій або змінній/константи із правої сторони

$a = ($b = 4) +5; ($a буде дорівнювати 9, $b буде дорівнювати 4)

+=

Скорочення

Додає до змінної число й потім присвоює їй отримане значення

$a += 5; (еквівалентно $a = $a + 5;)

.=

Назва

Скорочено позначає комбінацію операцій конкатенації й присвоювання (спочатку додається рядок, потім отримана рядок записується в змінну)

$b = "Привіт "; $b .= "всім"; (еквівалентно $b = $b . "всім";) У результаті: $b="Привіт всім"