Логічні оператори

 

 

Позначення

Назва

Опис

Приклад

And

і

$a і $b істинні (True)

$a and $b

&&

і

 

$a && $b

Or

Або

Хоча б одна зі змінних $a або $b істина (можливо, що й обидві)

$a or $b

||

Або

 

$a || $b

Xor

Що виключає або

Одна зі змінних істина. Випадок, коли вони обидві істині, виключається

$a xor $b

!

Інверсія (NOT)

Якщо $a=True, то !$a=False і навпаки

! $a