Оператори порівняння

 

 

Позначення

Назва

Опис

Приклад

==

Рівність

Значення змінних рівні

$a == $b

===

Еквівалентність

Рівні значення і типи змінних

$a === $b

!=

Нерівність

Значення змінних не рівні

$a != $b

<> 

Нерівність

 

$a <> $b

!==

Нееквівалентність

Змінні не еквівалентні

$a !== $b

Менше

 

$a < $b

Більше

 

$a > $b

<=

Менше або дорівнює

 

$a <= $b

>=

Більше або дорівнює

 

$a >= $b