Типи даних

 

PHP підтримує вісім простих типів даних.

Чотири скалярних типи:

 • boolean (логічні дані)
 • integer (цілі числа)
 • float (число з плаваючою крапкою або 'double')
 • string (рядки)

Два змішаних типу:

 • array (масиви)
 • object (об'єкти)

І два спеціальних типи:

 • resource (ресурси)
 • NULL (порожній тип)

Існують також кілька псевдотипів:

 • mixed (змішаний тип)
 • number (числа)
 • callback (зворотного виклику)

У PHP не прийнято явне оголошення типів змінних. Переважно, це робить сам інтерпретатор під час виконання програми в залежності від контексту, в якому використовується змінна. Розглянемо по порядку всі перераховані типи даних.