керуючі послідовності в рядках

 

Якщо рядок помістити у подвійні лапки «" », то PHP розпізнає більшу кількість керуючих послідовностей для спеціальних символів. Деякі з них наведені в таблиці.

 

Послідовність

Значення

\n

Новий рядок (LF або 0x0A (10) в ASCII)

\r

Повернення каретки (CR або 0x0D (13) в ASCII)

\t

Горизонтальна табуляція (HT або 0x09 (9) в ASCII)

\\

Зворотній слеш

\$

Знак долара

\"

Подвійна лапки

Найважливішою властивістю рядків у подвійних лапках є обробка змінних.