Тип array (масив)

 

Масиви (arrays) - це впорядковані набори даних, що представляють собою список однотипних елементів.

Існує два типи масивів, що розрізняються за способом ідентифікації елементів.

  1. У масивах першого типу елемент визначається індексом у послідовності. Такі масиви називаються простими масивами.
  2. Масиви другого типу мають асоціативну природу, і для звернення до елементів використовуються ключі, логічно пов'язані зі значеннями. Такі масиви називають асоціативними масивами.

Важливою особливістю PHP є те, що PHP, на відміну від інших мов, дозволяє створювати масиви будь-якої складності безпосередньо в тілі програми (скрипта).

Масиви можуть бути як одновимірними, так і багатовимірними.