while

Структура: 
while (вираз) {блок_виконання} 
або 
while (вираз): блок_виконання endwhile;

While - простий цикл. Він наказує PHP виконувати команди блоку_виконання до тих пір, поки вираз обчислюється як True (тут, як і в if, відбувається приведення вислову до логічного типу). Значення виразу перевіряється щоразу на початку циклу, так що, навіть якщо його значення змінилося в процесі виконання блоку_виконання, цикл не буде зупинено до кінця ітерації (тобто поки всі команди блоку_виконання не будуть виконані).

Приклад. Оператор while

<? 
// Ця програма надрукує всі парні цифри 
$I = 1; 
while ($I <10) { 
if ($I % 2 == 0) print $ i; 
// Друкуємо цифру, якщо вона парна 
$I + +; 
// І збільшуємо $I на одиницю 
} 
?>