do ... while

Цикли do .. while дуже схожі на цикли while, з тією лише різницею, що істинність висловлювання перевіряється наприкінці циклу, а не на початку. Завдяки цьому блок_виконання циклу do ... while гарантовано виконується хоча б один раз.

Структура: 
do {блок_виконання} while (вираз); 
Приклад. Оператор do .. while

// Ця програма надрукує число 12, незважаючи на те 
// Що умова циклу не виконано 
$I = 12; 
do { 
if ($I % 2 == 0) print $I; 
// Якщо число парне, то друкуємо його 
$I++; 
// Збільшуємо число на одиницю 
} While ($I <10)
?>