Повернення значень за посиланням

 

Розглянемо ще одну можливість функцій користувача PHP - повернення посилань.

Повернення за посиланням використовується в тих випадках, коли ви хочете використовувати функцію для вибору змінної, з якою має бути пов'язана дане посилання. При поверненні за посиланням використовуйте такий синтаксис:

<? Php 
function & find_var ($param) 

/ * ... код ... * / 
return $found_var; 


$foo = & find_var ($ bar); 
$foo-> x = 2; 
?>

У цьому прикладі встановлюється властивість об'єкта, повернутого функцією find_var, а не його копії, як було б без використання посилань.

Ще один приклад повернення значень користувача функції за посиланням:

<? Php 
$a= 100; 
/* Далі йде функція, яка повертає посилання */ 
function & s () { 
global $a; 
// Повертаємо посилання на змінну $a 
return $a; 

// Надаємо посилання змінної $b 
$b = & s (); 
$b = 0; 
echo $a; // Виводить 0 
?>