$_COOKIE

Суперглобальний масив $_COOKIE

Масив $_COOKIE представляє собою асоціативний масив елементів, переданих за допомогою HTTP COOKIE запитів поточному PHP-скрипту. Немає необхідності оголошувати масив $_COOKIE всередині функції користувача командою "global $_COOKIE;", тому що даний масив є суперглобальний.