$ _ENV

Суперглобальний масив $ _ENV

$_ENV Представляє собою асоціативний масив, який містить значення змінних з середовища, в якій працює інтерпретатор PHP. Немає необхідності оголошувати масив $_ENV всередині функції користувача командою "global $_ENV;", тому що даний масив є суперглобальний.