SetCookie ()

Функція SetCookie () повертає TRUE у випадку успішної установки Cookie. У випадку, якщо Cookie встановити не вдається SetCookie () поверне FALSE і можливо, попередження (залежить від налаштувань PHP). Приклад невдалого встановлення Cookie:

<? Php 
// Cookies встановити не вдасться, оскільки перед відправкою 
// Заголовка Cookie ми виводимо в браузер рядок 'Hello': 
echo "Hello"; 
// Функція SetCookie поверне FALSE: 
if (SetCookie ("Test", "Value")) echo "<h3> Cookie успішно встановлено! </ h3>"; 
else echo "<h3> Cookie встановити не вдалося! </ h3>"; 
// Виводить 'Cookie встановити не вдалося!'. 
?>