Читання значень Cookies

Отримати доступ до Cookies та їх значенням досить просто. Вони зберігаються в суперглобальних масивах і $_COOKIE і $HTTP_COOKIE_VARS.

Доступ до значень здійснюється за ім'ям встановлених Cookies, наприклад:

echo $_COOKIE ['my_cookie']; 
// Виводить значення встановленої Cookie 'My_Cookie' 
Приклад встановлення Cookie і подальшого його читання: 
<? Php 
// Встановлюємо Cookie 'test' зі значенням 'Hello' на одну годину: 
setcookie ("test", "Hello", time () +3600); 
// При наступному запиті скрипта виводить 'Hello': 
echo @$ _COOKIE ['test']; ?>

У розглянутому прикладі при першому зверненні до скрипта встановлюється Cookie "test" із значенням "hello". При повторному зверненні до скрипта буде виведено значення Cookie "test", тобто рядок "Hello".

При читанні значень Cookies звертайте увагу на перевірку існування Cookies, наприклад, використовуючи оператор isset (). Або шляхом заборони виводу помилок оператором @

А ось приклад, як побудувати лічильник числа завантажень сторінки за допомогою Cookies:

<? Php 
// Перевіряємо, чи був вже встановлений Cookie 'Mortal', 
// Якщо так, то читаємо його значення, 
// І збільшуємо значення лічильника звернень до сторінки: 
if (isset ($ _COOKIE ['Mortal'])) $cnt = $_COOKIE ['Mortal'] +1; 
else $ cnt = 0; 
// Встановлюємо Cookie 'Mortal' із значенням лічильника, 
// З часом "життя" до 18/07/29, 
// Тобто на дуже довгий час: 
setcookie ("Mortal", $ cnt, 0x6FFFFFFF); 
// Виводить число відвідувань (завантажень) цієї сторінки: 
echo "<p> Ви відвідували цю сторінку <b> ".@$_ COOKIE ['Mortal']."</ b> раз </ p>"; 
?>