array ()

Масив можна створити за допомогою конструкції array

$аrray_name = array ("key1" => "value1",
"key2" => "value2");