Порівняння масивів

Порівнювати масиви можна, перевіряючи їх на рівність чи нерівність або еквівалентність або нееквівалентність. Рівність масивів - це коли співпадають всі пари ключа / значення елементів масивів. Еквівалентність - коли крім рівності значень і ключів елементів потрібно ще, щоб елементи в обох масивах були записані в одному і тому ж порядку. Рівність значень в PHP позначається символом «==», а еквівалентність - символом «===».

Приклад. Порівняння масивів

<? 
$а = array ("і" => "Інформатика", 
"м" => "Математика"); 
$b = array ("м" => "Математика", 
"І" => "Інформатика"); 
if ($a == $b) echo "Масиви рівні і"; 
else echo "Масиви НЕ рівні і"; 
if ($a === $b) echo "еквівалентні"; 
else echo "НЕ еквівалентні"; 
// Отримаємо echo "Масиви рівні і НЕ еквівалентні " 
?>