count ()

Функція count

Використовуйте функцію count (), щоб обчислити кількість елементів масиву. Насправді ця функція обчислює число елементів у змінній взагалі. Якщо застосувати її до будь-якої іншої змінної, вона поверне 1. Виняток становить змінна типу NULL - count (NULL) є 0. Крім того, застосовуючи цю функцію до багатовимірного масиву, щоб отримати число його елементів, потрібно використовувати додатковий параметр COUNT_RECURSIVE.

Приклад. Застосування функції count ()

<? 
$del_items = array ("langs" => array ( 
"10" => "Python", "12" => "Lisp"), 
"Other" => "Інформатика"); 
echo count ($del_items). ""; 
// Виведе 2 
echo count ($del_items, COUNT_RECURSIVE); 
// Виведе 4 
?>