array_values ()

Функція для отримання всіх значень масиву array_values (масив). Всі значення переданого їй масиву записуються в новий масив, проіндексований цілими числами, тобто всі ключі масиву губляться, залишаються лише значення.