ksort ()

ksort () сортування по ключах за зростанням (прямий порядок сортування) або krsort () - для сортування за спаданням (зворотний порядок сортування). Синтаксис цих функцій знову ж аналогічний синтаксису функції sort ().

Приклад. Сортування масиву по ключах

<? Php
$books = array ("Пушкін" => "Руслан і Людмила",
"Толстой" => "Війна і мир",
"Лермонтов" => "Герой нашого часу");
ksort ($books);
// Сортуємо масив,
// Зберігаючи значення ключів
print_r ($books);
?>

Отримаємо:

Array ([Лермонтов] => Герой нашого часу
[Пушкін] => Руслан і Людмила
[Толстой] => Війна і мир)