echo

Використання функції echo 

<? 
echo "Прийшов", "побачив", "переміг"; 
// Виведе рядок "Прийшов побачив переміг" 
// Багато хто воліє передавати кілька 
// Параметрів у echo за допомогою конкатенації 

echo "Прийшов". "Побачив". "Переміг"; 
// Теж виведе рядок 
// "Прийшов побачив переміг" 
echo ("Прийшов", "побачив", "переміг"); 
// Видасть помилку: unexpected ','
 
?>

Існує скорочений синтаксис для команди echo: 
<? = Рядок_для_виводу?>

Тут параметр рядок_для_виводу містить рядок, заданий будь-яким з відомих способів, який повинний бути виведений на екран.

Наприклад, такий скрипт виведе на екран червоним кольором "Мене звуть Вася":

<? $name = "Вася"?> 
<font color=red> Мене звуть <? = $name?> </ font>