Strrpos ()

Дозволяє обчислити номер останньої появи підрядка у заданому рядку. 

Синтаксис такий:

Strrpos (вихідний рядок, символ для пошуку)

На відміну від strpos () ця функція дозволяє знайти позицію останньої появи в рядку зазначеного символу.