strip_tags ()

strip_tags (рядок [, допустимі теги])

Ця функція повертає рядок, з якої вилучені всі html і php-теги. За допомогою додаткового аргументу можна задати теги, які не будуть видалені з рядка. Список з кількох тегів вводиться без будь-яких знаків роздільників. Функція видає попередження, якщо зустрічає неправильні або неповні теги.

Приклад. Використання функції strip_tags ()

<? Php 
$string = "<b> Bold text </ b> 
<i> Italic text </ i> "; 
$str = strip_tags ($string); 
// Видаляємо всі теги з рядка 
$ str1 = strip_tags ($string, '<b>'); 
// Видаляємо всі теги крім тега <b> 
$str2 = strip_tags ($string, '<i>'); 
// Видаляємо всі теги крім тегів <i> 
echo $str, "<br>", $str1, "<br>", $str2; 
?>

У результаті отримаємо: 
Bold text Italic text 
Bold text Italic text 
Bold text Italic text