explode ()

explode (роздільник, вхідний рядок
[, Максимальна кількість елементів])

Функція explode () ділить заданий рядок на підрядки, кожний з яких відділений від сусіднього з допомогою зазначеного роздільника, і повертає масив отриманих рядків. Якщо задано додатковий параметр Максимальна кількість елементів, то число елементів у масиві буде не більше цього параметра, в останній елемент записується весь залишок рядка. Якщо в якості роздільника вказана порожній рядок «""», то функція explode () поверне false. Якщо символу роздільника у вхідному рядку немає, то повертається вхідний рядок без змін.