implode ()

implode (string $glue, array $pieces)

Ця функція об'єднує елементи масиву з допомогою переданого їй об'єднуючого елементу (наприклад, коми). На відміну від функції explode (), порядок аргументів у функції implode () не має значення.

Приклад. Припустимо, ми зберігаємо ім'я, прізвище і по батькові людини окремо, а виводити їх на сторінці потрібно разом. Щоб з'єднати їх в один рядок, можна використовувати функцію implode ():

<? Php 
$data = array ("Іванов", "Іван", "Іванович"); 
$str = implode ("", $data); 
echo $str; 
?>

У результаті роботи цього скрипта отримаємо рядок: 
Іванов Іван Іванович

У функції implode () існує псевдонім - функція join (), тобто ці дві функції відрізняються лише іменами.