fgetc ()

Функція fgetc

Якщо можна зчитувати інформацію з файлу порядково, то можна зчитувати її і посимвольно. Для цього призначена функція fgetc (). Легко здогадатися, що синтаксис у неї наступний:

string fgetc (покажчик на файл)

Ця функція повертає символ з файлу, на який посилається вказівник на файл, і значення еквівалентне FALSE, якщо зустрінутий кінець рядка.

Ось так, наприклад, можна зчитати файл по одному символу:

<? Php 
$h = fopen ("my_file.html", "r"); 
while (! feof ($h)) { 
$ content = fgetc ($h); 
echo $content, "<br>"; 
} 
fclose ($h);
 
?>