unlink ()

Для того щоб видалити файл за допомогою мови PHP, потрібно скористатися функцією unlink (). Синтаксис цієї функції можна описати таким чином:

bool unlink (ім'я_файлу)

Ця функція видаляє файл, який має ім'я ім'я_файлу, повертає TRUE у разі успіху цієї операції і FALSE - у разі помилки. Щоб видалити файл, потрібно теж мати відповідні права доступу до нього (наприклад, доступу тільки на читання для видалення файлу недостатньо).

Приклад. Використання функції unlink ()

<?Php
$filename = 'c: / users / files / my_file.html';
unlink ($ filename);
// Видаляємо файл з ім'ям
// C: / users / files / my_file.html
?>