abs ()

Синтаксис: 
number abs (mixed number)

Функція обчислює модуль числа. Нагадаю, що | x | = x, якщо x> 0 або x = 0, і | x | =- x, якщо x <0.