Ceil ()

Ceil

Синтаксис: 
float ceil (float value)

Ця функція також округлює аргумент до найближчого цілого, але вже до найближчого більшого цілого. Функції floor і ceil повертають дійсний результат з однієї простої причини - діапазон дійсних чисел в PHP більше, ніж цілих.