Round ()

Синтаксис: 
float round (float val [, int precision])

Округлює дійсне число за арифметичними правилами. Можна вказати точність заокруглення. У цьому випадку буде вестися округлення до вказаного числа знаків дробу. Цю точність можна вказати рівною 0 (рівносильно викликом функції без вказівки точності). Крім цього, можна вказати і негативне значення точності. Результат аналогічний.