Sqrt ()

Синтаксис: 
float sqrt (float arg)

Функція обчислює квадратний корінь аргументу. І аргумент і результат - дійсні.