base_convert ()

функція base_convert:

Синтаксис: 
string base_convert (string number, int frombase, int tobase)

Повертає рядок, що містить число number, записане в основі tobase. Основа, в якій number подається, вказується в frombase. І frombase, і tobase повинні бути в діапазоні від 2 до 36 включно. Чому таке обмеження? Та тому, що цифри, більше 10, записуються за допомогою символів латинського алфавіту. Тобто від a до z. Разом з першими 9-у цифрами вийде якраз 35 можливих значень.