is_nan ()

Синтаксис: 
bool is_nan (float val)

Показує, чи є аргумент дійсним числом. З точки зору алгебри, в категорію не дійсних чисел потраплять не зовсім числа (наприклад арккосинус від двійки), так і комплексні числа (наприклад квадратний корінь з -1). В обох випадках функція поверне false.