time ()

int time (void)

Повертає кількість секунд, що пройшли з початку Епохи Unix (The Unix Epoch, 1 січня 1970, 00:00:00 GMT) до поточного часу.