Визначення властивостей класу

Щоб додати до класу властивості, потрібно переробити наш клас приблизно так:

<? Php 

class MyClass 
{ 
public $prop1 = "I'm a class property!"; 
} 

$ Obj = new MyClass; 

var_dump ($obj); 

?>

Властивості класу - це специфічні змінні, які пов'язані з об'єктом класу і можуть бути доступні виключно через клас.

public - це атрибут видимості даної змінної, про які ми поговоримо трохи пізніше. Після нього слідує змінна, якій присвоюється значення "I'm a class property!";

Для виведення даної властивості у вікно браузера, необхідно написати:

echo $obj-> prop1;

Оскільки може існувати кілька об'єктів класу, визначити до якого класу яка властивість відноситься можна за допомогою "->".

Давайте змінимо test.php замінивши попередній код на цей:

<? Php 

class MyClass 
{ 
public $ prop1 = "I'm a class property!"; 
} 

$Obj = new MyClass; 

echo $ obj-> prop1; // Output the property 

?>

Тепер в браузері ми побачимо: 
I'm a class property!