__set і __get

Ви можете визначити методи __set і __get для пошуку всіх спроб зміни або доступу до невизначених (або недоступних) змінних.

<? Php 
class foo { 

function __set ($name, $val) { 
print ("Привіт, ви спробували привласнити значення $val змінній $name"); 
} 

function __get ($name) { 
print ("Привіт, ви намагалися звернутися до $name"); 
} 
} 

$X = new foo (); 
$X-> bar = 3; 
print ($x-> winky_winky);
 
?>