__invoke

 

Метод __invoke викликається при спробі використовувати змінну-об'єкт як функцію.

Зауваження: Доступно тільки з версії PHP 5.3.0.

Приклад  __invoke

<? Php 
class CallableClass { 
function __invoke ($x) { 
var_dump ($x); 


$obj = new CallableClass; 
$obj (5); 
var_dump (is_callable ($obj)); 
?>

Результат виконання цього прикладу:

int (5) 
bool (true)