get_class_vars ()

 

Функція get_class_vars () повертає масив імен атрибутів класу із заданим ім'ям. Синтаксис функції get_class_vars ():

array get_class_vars (string імя_класса)

Приклад використання функції get_class_vars () - отримання списку атрибутів (властивостей) класу:

<? Php 

class Vehicle { 
public $model; 
public $ urrent_speed; 


class Airplane extends Vehicle { 
public $Swingspan; 


$a_class = "Airplane"; 
$attribs = get_class_vars ($a_class); 
// $ Attribs = array ("wingspan", "model", "current_speed") 
?>

У розглянутому прикладі масив $attribs заповнюється іменами всіх атрибутів класу Airplane.