get_class ()

 

Функція get_class () повертає ім'я класу, до якого належить об'єкт із заданим ім'ям. Синтаксис функції get_class ():

string get_class (object ім’я_об’єкта);

Приклад використання get_class () - отримання імені класу:

<? Php 

class Vehicle { 


class Land extends Vehicle { 


// Створюємо об'єкт з ім'ям $саr: 
$car = new Land; 
// Змінній $ class_a присвоюється рядок "Land": 
$class_a = get_class ($car); 
echo $class_a; 
?>

У розглянутому прикладі змінної $class_a присвоюється ім'я класу, на основі якого був створений об'єкт $саr.