get_parent_class ()

 

Функція get_parent_class () повертає ім'я батьківського класу (якщо він є) для об'єкту із заданим ім'ям. Синтаксис функції get_parent_dass ():

string get_parent_class (object ім’я_об’єкта);

Приклад отримання імені батьківського класу функцією get_parent_class ():

<? Php 

class Vehicle { 
//... 


class Land extends Vehicle { 
//... 


// Створюємо об'єкт з ім'ям $ саr: 
$саr = new Land; 
// Змінній $parent присвоюється рядок "Vehicle": 
$parent = get_parent_class ($ car); 
?>

При виклику get_parent_class () змінній $parent буде присвоєний рядок "Vehicle".