is_subclass_of ()

 

Функція is_subclass_of () перевіряє, чи був об'єкт створений на базі класу, що має батьківський клас із заданим ім'ям. Функція повертає TRUE, якщо перевірка дає позитивний результат, і FALSE в іншому випадку. Синтаксис функції is_subclass_of ():

bool is_subclass_of (object об'єкт, string імя_класса)

Приклад використання функції is_subdass_of ():

<? Php 

class Vehicle { 
//... 


class Land extends Vehicle { 
//... 

$auto = new Land; 
// Змінній $is_subclass присвоюється TRUE 
$is_subclass = is_subclass_of ($auto, "Vehicle"); 
?>

У розглянутому прикладі змінншй $is_subclass () присвоюється ознака того, чи належить об'єкт $auto до підкласу батьківського класу Vehicle. У наведеному фрагменті $auto відноситься до класу Vehicle; отже $is_subclass () буде присвоєно значення TRUE.