get_declared_classes ()

 

Функція get_declared_classes () повертає масив з іменами всіх визначених класів. Синтаксис функції get_declared_classes ():

array get_declared_classes ()

Приклад отримання списку класів функцією get_declared_classes ():

<? Php 

class Vehicle { 
//... 


class Land extends Vehicle { 
//... 


$declared_classes = get_declared_classes (); 
// $declared_classes = array ("Vehicle", "Land")
?>