mysql_select_db ()

 

Після встановлення з'єднання потрібно вибрати базу даних, з якою будемо працювати. Наші дані зберігаються в базі даних book. У MySQL вибір бази даних здійснюється за допомогою команди use:

mysql>use book;

У PHP для цього існує функція mysql_select_db.

Синтаксис mysql_select_db:

логічне mysql_select_db (рядок database_name [, ресурс link_identifier]) 

Ця функція повертає TRUE у випадку успішного вибору бази даних і FALSE - у протилежному випадку.

Зробимо базу даних book робочою:

<?
$conn = mysql_connect("localhost","nina","123") 
or die("Неможливо установити з'єднання: ". mysql_error());
echo "З'єднання встановлене";
mysql_select_db("book");
?>